top of page

ISTORIJA

2011 - 2012 m. susitikus keliems socialinėje veikloje aktyviems žmonėms, pradėjome dalintis savo svajonėmis, mūsų meile paprastumui ir medžiui - taip ėmėme rutulioti idėją kurti medžio dirbtuves žmonėms su proto negalia. Susibūrę į iniciatyvinę grupę susitikdavome, melsdavomės ir ieškodavome kelių bei būdų mažytei pradžiai.


2012 m. pasiskolinę pinigų įsigijome žemę Vilniaus rajone ir 2013 m. lapkričio 7d. Aurelija Dzedzevičiūtė, Inesa Vaitkūnaitė, Jonas Tumasonis Adominis, Rasa Klimienė, Tomas Kurapkaitis ir Vytautė Paškevičiūtė įsteigė organizaciją. 


2013 m. vasaros pradžioje viena iš steigėjų susitikimo užduočių buvo atrasti pavadinimą. Atsivertėme tos dienos evangeliją ir ten perskaitėme:


„Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“. Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!“  Mt 6, 19-23


Taip nusprendėme, jog Lobių Dirbtuvės yra mūsų ieškomas pavadinimas. Keletą vasarų vyko žemės paruošimo statyboms darbai, paramos paieškos, dirbtuvių pastato statybos. 


Nuo  2014 m. rugpjūčio įsivedėme elektrą ir jau galėjome darbuotis šildomose dirbtuvėse.

Nuo 2015 iki 2017 m. kartu su Neries regioniniu parku vykdėme etnografinių kaimų puošybos atnaujinimo ir visuomenės švietimo apie senovinę medinę namų puošybą.


2016 m. pradėjome statyti antrąjį dirbtuvių namą, nes visi nebetelpame – jau vprie pietų stalo darosi ankštoka, su edukacijų dalyviais ant lentų vis dažniau prisėdame, pagamintai produkcijai trūksta vietos. Be vokiečių katalikų fondo „Renovabis“ ir įmonės „Anjese“ pagalbos namas nestovėtų.

 

DABAR geradarių dėka bandome įrengti antrojo dirbtuvių pastato interjerą.  


Nuo 2018 metų Lobių dirbtuvės prisijungė prie „Betzatos bendruomenės“. Kartu siekame dalintis žmonių su intelekto negalia talentais ir kurti žmogiškesnę visuomenę.

Lobių_dirbtuves_gaminame.jpg
LD-22.jpg
bottom of page