KONTAKTAI
PARAŠYKITE MUMS

Viešoji Įstaiga „Betzatos bendruomenė“

Verbų g. 8, Čekoniškių k., LT-14207 Vilniaus r.

Mob. tel. +37069883713

El. paštas: betzatos@gmail.com

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© 2019 Viešoji Įstaiga „Betzatos bendruomenė“

GYVENIMO NAMAI

Arkos bendruomenės „Betzata“ gyvenimo namuose gyvena aštuoni vidutinę ir sunkią intelekto negalią turintys suaugę asmenys. Namuose jiems teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos. Kartu gyvena bei dirba asistentai, padeda savanoriai. Mums itin svarbu, kad profesionalumo ir bendruomeniškumo aspektai asmenų ir struktūros atžvilgiu neišsiskirtų.

 

Gyvenimas kartu, darbas ir draugystė įgalina visus – asmenis, turinčius intelekto negalią, asistentus, bendruomenės draugus dalintis savo dovanomis. 

Arkos bendruomenės „Betzata“ Atokvėpio padalinys - tai trumpalaikės globos paslaugos, kurios teikiamos Gyvenimo namuose. Penki ir daugiau suaugusių asmenų, turinčių intelekto negalią, dalyvauja namų bendruomeniniame gyvenime savaitgaliais arba priklausomai nuo jų šeimose esančio poreikio. Su šeimos nariais palaikomi glaudūs ryšiai, jie kviečiami dalyvauti šventėse, talkose ar kituose bendruomenės įvykiuose.

Gyvenimo namų ritmas: Asmenys su intelekto negalia darbuojasi bei turi dienos užimtumo paslaugas bendruomenės Dirbtuvėse Mozūriškių kaime bei Vilniaus miesto dienos centruose. Ryte po pusryčių bendruomenės transportu jie važiuoja arba eina pėstute į dienos centrus, iš kurių grįžta 16-17val. Arbatėlė, poilsis, organizuotas laisvalaikis, asmeniniai higienos ir kiti poreikiai, vakarienės gaminimas, vakarienė kartu, tvarkymasis ir vakaro malda koplyčioje sukuria darbo dienų kasdienybę namuose. 

Savaitgaliais asmenys su negalia, padedami asistentų, savanorių tvarkosi savo kambarius, bendras namų erdves viduje ir lauke, važiuoja apsipirkti, susitinka su giminaičiais ar draugais, dalyvauja renginiuose, šventėse, organizuoja šventes, priima svečius, bendruomeniškai važiuoja į šv. Mišias.  

Gyvenimo namuose per gyvenimą kartu, šventimą, atvirumą svečiams ir bendruomenės draugams, bičiulystę su kaimynais puoselėjame bendruomeniškus ryšius. Juos stiprina broliški tarpusavio santykiai, bendrystė, paprastumo ir atvirumo dvasia. Namuose mums svarbu palaikyti struktūruotą ir mylinčią priėmimo aplinką, padedančią asmenims kurti teigiamą savęs įvaizdį, gyvenimui teikiančią svarbą ir viltį.