top of page

Sužinojus teises - atstovauti reikia teises (START)

Projektas START – Sužinojus Teises, Atstovauti Reikia Teises

VšĮ „Betzatos bendruomenė“ kartu su asociacija „Kauno Arka“ ir Pal. J. Matulaičio Socialiniu centru vykdo projektą, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Jų parama skirta 15 ES šalių. 


Projektas gimė, kasdien dirbant su žmonėmis turinčiais intelekto negalią. Lietuvos visuomenės požiūris ir nuostatos jų atžvilgiu keičiasi labai lėtai. O kaip kitaip gali ir būti, jei jos buvo formuojamos visą sovietmečio laikotarpį, ne mažiau nei 50 metų. Visa kartu tuo laiku užaugo. Dabar norime susigrąžinsi visuomenės pakraščiuose dešimtmečiais išbuvusius savo brolius ir seseris, turinčius intelekto negalią. Pasiruošimas šiam susitikimui ir gyvenimui kartu turi vykti abejose pusėse. Didžioji visuomenės dalis turi keisti savo požiūrį ir nuostatas ir atverti, pirmiausia savo širdies duris, priėmimui, o intelekto negalią turintys asmenys mokytis būti kiek įmanoma savarankiškesni. Ir ne tik buityje, o ir suprantant save, savo poreikius, bei mokantis juos pasakyti kitiems. Mokytis save atstovauti. 


Projektas „Sužinojus teises – atstovauti reikia teises“, sutrumpintai skamba - START (pradžia, pradėti). Pradėti įsiklausyti į save, suprasti, kas aš esu, ko aš noriu? Supratus veikti. 


Visos 3 organizacijos dirbdamos šioje srityje virš 10 metų mato žmonių su intelekto negalia savęs pažinimo poreikių išraiškos ir savęs atstovavimo gebėjimų stoką bei darbuotojų / savanorių nepakankamą kompetenciją stiprinti jų savęs atstovavimo gebėjimus. 


Projekto veiklos, kurios veda link naujų kompetencijų ir galimybių tiek negalią turinčius, tiek su jais dirbančius, tiek visuomenę:

Žmonėms turintiems intelekto negalią

 

 1. Savęs atstovavimo įgūdžių užsiėmimai. Užsiėmimai vyks visą projekto laikotarpį, 4 val./mėn. 

 2. Į poreikius orientuotas laisvalaikis. Kiekvienas asmuo su negalia galės užsiimti sau miela veikla, pvz. eiti į baseiną, o gal į sporto klubą. Gal kas mėgsta piešti, bet jam trūksta gerų priemonių. O gal kuris labai mėgsta fotografuoti, bet neturi fotoaparato. 

Darbuotojams ir savanoriams

 1. Mokymai apie įtraukties metodus ir jų naudojimą žmonių turinčių negalią savęs atstovavime. 

 2. Mokymai apie socialinį verslą ir žmonių turinčių negalią įgalinimą.

 3. Socialinio poveikio matavimo mokymai ir konsultacijos. 

 4. Mokymai savanoriams ir savanorių palydėjimo/palaikymo susitikimai. 

 5. Metodinės priemonės „Savęs atstovavimas ir pagalba priimant sprendimus“ sukrimas. 


Bendruomenėms ir visuomenei 

 

 1. Žmonės su intelekto negalia skaitys pranešimus renginiuose. Bus 9 pranešimai per metus. 

 2. Edukaciniai integraciniai užsiėmimai. Įvyks 24 užsiėmimai skirti įmonėms, mokykloms, įvairioms grupėms asmenų. 

 3. Susitikimai su vietos bendruomene. Įvyks 6 susitikimai su vietos bendruomenėmis, kuriose yra įsikūrusios Arkos bendruomenės gyvenimo namai ir dirbtuvės. 

 4. Sukurta 10 trumpametražių filmų apie žmones su intelekto negalia, jų kasdienį gyvenimą, gebėjimus, mintis ir svajones. 

 5. Socialinė reklama Vilniaus ir Kauno miestuose gatvių ir stotelių stenduose. 

 6. Pranešimai spaudai apie projekto veiklas ir jų rezultatus. 

Planuojama, kad projekte dalyvaus 50 žmonių turinčių intelekto negalią, 26 savanoriai, 24 darbuotojai ir daug vietos bendruomenės ir visuomenės narių. Bus sukurta 11 naujų paslaugų. Projektui skirtas finansavimas – 69210,99 Eur, bendra projekto vertė – 76901,10 Eur. 


Projekto pabaiga 2022 m. kovo 31 d. 

Norinčius daugiau apie projektą sužinoti, ar į minėtas veiklas įsitraukti, kviečiu kreiptis į projekto vadovę Vaiva Mačiežaitę – Kazlauskienę, tel. 8 655 15550, el. p. betzata.projektai@gmail.com

bottom of page