KOPLYTĖLĖ

Bendruomenės koplyčioje kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį švenčiamos šv. Mišios atviros visiems. Antrą mėnesio ketvirtadienį švenčiame šv. Mišias namų bendruomenėje. Koplyčia visada atvira maldai (įėjimas per bendruomenės namus).

btz-57.jpg