top of page
BENDRUOMENĖ

Ieškodamas savo gyvenimo ir tikėjimo prasmės, dabartinis bendruomenės vadovas Gedas Malinauskas susidūrė su Žano Vanjė (Jean Vanier) mintimis, kurias jis atrado knygoje, pristatančioje „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės Chartiją ir šios bendruomenės prasmę. Jis atrado, kad „kiekvienas žmogus yra šventa istorija ir Dievas neklysta kurdamas žmones su negalia“, o patirdamas draugystę kiekvienas žmogus auga, keičiasi, gyja jo vidinės žaizdos.

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Kauno „Arkos“ bendruomenės misija:

•    Liudyti visuomenei asmenų, turinčių intelekto negalią, dovanas, kurios atsiskleidžia per bendrystės santykį. Toks santykis yra asmens širdies perkeitimo šaltinis.

GYVOS PASLAUGOS: UNIKALUS MODELIS

Pagal Socialinių paslaugų katalogą, Dirbtuvės ir Gyvenimo namai atitinka Dienos socialinės globos bei Grupinių gyvenimo namų paslaugų apibūdinimą. Tačiau bendruomenėje teikiamos paslaugos turi keletą išskirtinių bruožų, kuriuos akcentuoja tik Neįgaliųjų Teisių Konvencija – į asmeninį orientuotos (individualizuotos) paslaugos ir įtrauktis į bendruomenę.

bottom of page