„Betzatos bendruomenės Gyvenimo namai“

Bendruomenė 2012-2015m. įgyvendino projektą „Betzatos bendruomenės Gyvenimo namai“ (VP3-2.4-SADM-03-V-06-007) pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Projekto tikslas - pagerinti „Betzatos bendruomenės“ Gyvenimo namų suaugusių asmenų su proto negalia gyvenimo kokybę ir teikiamų paslaugų prieinamumą. Projektas leido modernizuoti ir išplėsti jau esamų socialinių paslaugų infrastruktūrą, sukurti saugią ir gražią aplinką, pritaikyti namus neįgalių asmenų poreikiams.

Projekto metu buvo rekonstruoti „Betzatos“ Gyvenimo namai: prie esamo namo pastatytas ir galerija sujungtas priestatas, sutvarkytos lauko inžinerinės sistemos, įrengti vidinio kiemo takeliai, modernizuota šildymo sistema, įrengtas keltuvas, įrengti erdvūs gyvenamieji kambariai, sportui, maldai, poilsiui skirtos patalpos, administracinės patalpos, įrengta atskira virtuvėlė, kurioje asmenys su negale galės patys pasigaminti valgyti. Taip pat  įsigyti nauji baldai, visa reikalinga buitinė įranga bei tikslinė transporto priemonė, pritaikyta vežti žmonėms su negale. Projekto išlaidos sudarė 479.610,63 Eur.

Po rekonstrukcijos Arkos bendruomenės „Betzata“ Gyvenimo namuose sudarytos sąlygos teikti kokybiškas socialines paslaugas 10 asmenų su proto negalia.