Reikia pasakyti, kad vyriausybės diktuojamos taisyklės ir įstatymai kartais mums Arkoje atrodo sunkiai įgyvendinami: darbo užmokesčio planavimas, namų standartai, profesionalų poreikis ir t. t. Kartais visa tai gali prislopinti bendruomenės gyvenimo prasmę ir dvasią, giliausias asistentų motyvacijas ir trukdyti dvasinio gyvenimo gilinimui. Nauji į mūsų namus atvykę asmenys su negalia, kaip ir daugybė jaunų žmonių pasaulyje, trokšta būti nepriklausomi ir turėti savų planų; jų emocinį gyvenimą formuoja filmai ir t. t. Tačiau ne viskas yra negatyvu: daugelyje naujųjų nurodymų galima įžvelgti pozityvią žmogiško augimo viziją: padėti kiekvienam asmeniui prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, atpažinti savo tikrąjį troškimą, mokytis pasirinkti, planuoti ir augti laisvėje. Šaunuoliai mūsų atsakingieji. Ir tarptautiniai, ir sričių, ir regionų koordinatoriai bei direktoriai labai gerai supranta šiuos sunkumus. Jie žino, kaip svarbu išsaugoti, gilinti ir skleisti Arkos dvasią, kuri yra giliai žmogiška. Akivaizdu, kad atsakomybė už visa tai tenka ir kiekvienam iš mūsų: asistentams, ilgam laikui įsipareigojusiems Arkos bendruomenės nariams bei visiems, kurie yra mums artimi. Gyvybiškai svarbu, kad mes pilnai išgyventume ir drauge gilintume maldos bei džiaugsmo dvasią, kuri mums buvo patikėta.

Svarbiausia padėti kiekvienam asmeniui tapti kuo labiau žmogišku ir vis mažiau valdomu baimės. O tai reiškia turėti atvirą širdį, kurti bendruomenes, kuriose, nuoširdžiai mylėtume vieni kitus, nepaisydami savo skirtingumų, ir kur vieni kitiems taptume vilties šaltiniu, švęstume gyvenimą. Taipogi tai reiškia atrasti, kaip tikėjimas Dievu ir Evangelija gali padėti mums tapti labiau mylinčiais, daugiau duodančiais. Šitoks atradimas įgalintų mus nepasiduoti „normalumo tironijai“: būti visada stipriais ir gražiais, pabėgti nuo kančios, atmesti silpnuosius. Didžiausia Arkos bei Tikėjimo ir Šviesos vertybė yra atskleisti, kad silpnieji asmenys ne tik yra svarbūs, bet ir skelbia žinią visuomenei bei Bažnyčiai. Jei užmezgame su jais pasitikėjimo ryšį, jie gali mus perkeisti ir tapti vienybės šaltiniu krikščionims, skirtingas religijas išpažįstantiems, jokios religijos neišpažįstantiems žmonėms. Silpnieji žmonės iš tiesų turi pranašišką vaidmenį. Arka bei Tikėjimas ir Šviesa ir toliau irsis į gilumą bei skleis šią žinią, kad visi galėtume eiti šiuo gyvenimo ir vilties keliu mūsų susiskaldžiusiame pasaulyje.

Šiandien mano misija yra patirti šį ryšį, leistis, kad silpni ir pažeidžiamiausi mano bendruomenės nariai mane perkeistų, taipogi kalbėti apie šį perkeičiantį ryšį rekolekcijų ir konferencijų metu. Džiaugiuosi galėdamas skelbti šią Jėzaus viziją, kurią atskleidžia Evangelija.

Buvau nuvykęs į Izraelį ir Palestiną, kur pradėjome kurti 14 filmų apie šv. Jono Evangeliją Arkos patirties šviesoje. Kartu važiavo Odile Ceyrac, Valérie Bouchez, Olivier Pilet iš „Naujojo Kelio“ bendruomenės. Šiuos filmus „Naujojo Kelio“ bendruomenė išleis 4 DVD ir juos bus galima įsigyti Trosly Fermoje. Tikiuosi, kad mano žodis ir šv. Jono Evangelijos interpretacija duos vaisių Arkai bei Tikėjimui ir Šviesai. Jeruzalės ir Galilėjos vaizdų nuotraukos – ypatingai gražios: tikra šventė akims ir širdžiai. „Naujojo Kelio“ bendruomenė taip pat norėjo parengti dar vieną DVD (26 min. trukmės, su vertimais į 16 kalbų), paaiškinantį šių 14 filmų prasmę, tarsi įvadą į 4 DVD, kurie pirmiausia bus išleisti prancūzų kalba. Galbūt šiek tiek vėliau bus išversti ir į kitas kalbas. Pirmasis iš šių 4 DVD bus paruoštas liepos mėn., kiti trys – iki 2010 m. sausio mėn. Įvadinį „Net for God“ DVD jau dabar galite užsisakyti Fermoje (La Ferme de Trosly, B.P.21, 23 rue d’Orléans, 60350 Trosly-Breuil, France).

Arka būdama tarpreliginė ir ekumeninė bendruomenė, patirdama iš valstybės spaudimą, yra labai trapi ir pažeidžiama. Asistentams, užaugusiems sekuliariame pasaulyje, kuriame žiniasklaida turi milžinišką įtaką, sunku įsipareigoti Arkos avantiūrai. Mes išgyvename sunkiai suvokiamą slėpinį asmenų su negalia, kurie dažnai yra atmetami. Tačiau Dievas globoja mus, išsaugodamas meilėje ir pasitikėjime.

Kaip patikėti, kad šie asmenys yra tarsi pranašai, kad jie – taikos šaltinis? Kaip tikėti Dievu, kuris tapo pažeidžiamas iki mirties ant kryžiaus tam, kad paliestų mūsų širdis ir vestų mus į pasaulį, kuriame meilė taria paskutinį žodį? Tai ir yra žinia, kurią skelbia mūsų bendruomenės, argi ne?

Ką tik grįžau iš Katimavic’o Treves mieste Vokietijoje, kur buvo susirinkę Vokietijos Arkos bei Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių nariai, taip pat žmonės iš Liuksemburgo, Belgijos, Olandijos Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių. Tai buvo didelė šventė, tarsi geroji naujiena mums visiems, o ypač patiems silpniausiems. Mūsų buvo apie 150 šiame maldos ir meilės šventime. Koks džiaugsmas pamačius jau pažįstamus ir naujus veidus atpažinti šią vienybę tarp Tikėjimo ir Šviesos bei Arkos...

Bendrystėje su Jumis visais,

Žanas