Noriu pradėti šį laišką ištardamas Tau didžiulį ačiū!

Tiek daug iš Jūsų man parašėte mano gimtadienio proga, taip pat linkėdami daug džiaugsmo ir ramybės „Arkos“ 50-mečio proga bei sveikindami su Jėzaus gimimu ir Naujaisiais Metais

 

Pilnas laiško tekstas