Betliejus, 2012 m. balandis

Brangūs Draugai,

esu nedideliame graikų katalikų Emanuelio vienuolyne, kuris įsikūręs Betliejuje ir kuriame gyvena 7 kontempliatyvios seserys, 2 iš jų yra buvusios Arkoje. Siena, skirianti Palestiną nuo Izraelio, kerta šio vienuolyno sodą; tai baimės ir neapykantos siena, visų mūsų širdis juosiančių sienų simbolis. Nors jau nebekeliauju, norėjau leistis į šią kelionę drauge su Odile dėl dviejų priežasčių.

Trosly, 2012 m. sausis

Brangūs Draugai,

Pagaliau tai įvyko! Kelionė iš Louis Marillac gatvės 31 į Orleano gatvę 19 jau pasibaigė. Tai reiškia, kad buvo pervežami baldai, knygos ir popieriai, daugiausia ir buvo popierių bei knygų, mano lova, dantų šepetėlis (nors neturiu daug dantų, kuriuos reiktų valyti) ir pagaliau - aš pats. Įsikūriau naujoje vietoje netoli Fermos, kur iki šiol vedu rekolekcijas. Tai labai graži vieta... pro mano darbo kabineto langus matosi Arkos koplyčia ir sodas su inkilėliu paukščiams.

 

Apie Betzatos bendruomenę