Artėja Advento laikas – kviečiame du šeštadienio vakarus praleisti su Arkos bendruomene ir ruoštis Kristaus Gimimo šventei. 
Per pirmąjį advento vakarą, pinsime vainikus iš pušų šakelių bei vieną didelį vainiką šv. Jonų bažnyčios parapijai. Taip pat galėsite nusipinti vainiką ir savo namams. 
Per antrąjį advento vakarą  gaminsime medines dekoracijas, Lobių dirbtuvėse. Dalinsimės vaišėmis, kartu medituosime Dievo Žodį ir melsimės.

Kvietimą skaityti čia

Liepos 5 d. Betzatos bendruomenės vadovas Rimantas Ramonas iš Prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų gavo ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“ – vieną garbingiausių šalies apdovanojimų, skiriamą už Lietuvos vardo garsinimą kultūros, mokslo, verslo, sveikatos, socialinės apsaugos, sporto bei kitose srityse.

Atsiimdamas apdovanojimą R. Ramonas pabrėžė – nors apdovanojimas asmeninis, nuopelnas – visos bendruomenės. „Nuoširdžiai dėkoju bendruomenės žmonėms su negalia, nariams, draugams, savanoriams, valdybos nariams, steigėjams, rėmėjams, dvasininkams, kaimynams ir visiems, kurie prisidėjo ir prisideda prie Betzatos bendruomenės gyvavimo. Nuolankiai priimu apdovanojimą kaip paskatinimą. Ačiū Bendruomenei už pasitikėjimą!“, – sakė Betzatos bendruomenės vadovas.