Pokalbis su Martynu, pirmuoju šių namų gyventoju, turinčiu proto negalią.

Kas tau patinka? Kaip tu matai šiuos namus?

M. Susitaikiau su tuo, kad šiuo metu nėra vyriškos kompanijos.

Šiuos namus matau linksmai.

Čia krikščioniški namai.... Esame visi katalikai.

Mūsų vadovas yra Ričardas. Įsakinėja mergiotėms, daro remontus. Vyras turi visur vadovauti.

Man patinka, kai vakarais organizuojama malda. Patinka melstis, kad Dievulis atleistų už mano silpnybes.

Laisvalaikiu patinka pjauti malkas.

Aš čia bendrauju žodžiais. Draugystė yra pasidalinimas kalbom apie tikėjimą ir ne tik.

Mėgstu papasakoti, kaip praleidau savo dieną, ką nuveikiau.

 

Lengvas tavo gyvenimas, ar sunkus? Laimingas, ar ne?

M. Lengvas. Aš jaučiuosi laimingas.

 

Kas tau teikia laimės?

M. Bendruomeninis gyvenimas.

Man 44 metai, kad ir kokia mano mama gera, bet esu išaugęs iš to amžiaus, kad būčiau prisirišęs prie mamos. Esu vienas sūnus, neturiu nei brolio, nei sesers. Ir man kažko reikia linksmesnio.

Mama yra mama, bet man reikia draugų.

 

Kokių namų norėtum?

M. Galėtų būti koks vienas vaikinas : kalbantis, pakankamai protaujantis, bet kad nebūtų grubus.

 

Kokie žmonės galėtų gyventi bendruomenėje? Ar galėtų gyventi pikti, nemėgstantys bendrauti žmonės?

M. Ne. Tokie negalėtų. Būtų per sunku.

Mane pradžiugino gyvenimas bendruomenėje. Mano charakteris savotiškas. Jaučiuosi keistas prieš kitus žmones, vyrus.

Pajutau, jau seniai, kad esu kitoks.

Man tai neteikia džiaugsmo, jaučiuosi komplikuotas prieš kitus vyrus.

 

Kodėl sakai „prieš kitus vyrus“?

M. Galiu būti suniekintas vyrų dėl išskirtinio charakterio.

 

Anetos , turinčios proto negalią ir šiuo metu gyvenančios Betzatos bendruomenėje, mintys apie bendruomeninį gyvenimą.

 

Ką tau reiškia bendruomenė ?

A. Dalintis su kitais meile, pagarba, kartu dirbti, dalintis maistu, kartu vaikščioti į cirką, koncertus, bažnyčią, kartu apsipirkti...

 

Gal dar ką nors norėtum pasakyti apie bendruomenę?

A. ... nesipykti, atleisti, tikėti kitu žmogumi, nemeluoti.