Gyvenimo namai skirti suaugusiems proto negalę turintiems asmenims nuo 18 m., gyvenantiems Vilniaus miesto bendruomenėje ir esantiems vargo situacijoje. Pirmenybė teikiama suaugusiems neįgaliems žmonėms, kurie yra beglobiai arba našlaičiai, arba turi tik vieną iš tėvų, arba tėvai dėl senatvės ar ligos nebepajėgia jais pasirūpinti.

Tai ta visuomenės atskirtyje atsidūrusių suaugusių žmonių grupė, kuri netekusi artimųjų globos neturi alternatyvaus pasirinkimo centralizuotoms globos institucijoms - pensionatams. Bendruomenės namai šiuo metu gali priimti tris asmenis su proto negalia.

Gyvenimo namų gyvenimo principai

• Kiekvienas asmuo - neįgalus ar ne - turi nepakartojamą vertę ir galimybes atskleisti, ugdyti savo dovanas bei jomis dalintis.

 

• Asmens negalė suprantama ne kaip skirtybė, kurią reikia koreguoti ar gydyti, bet kaip skirtybė, kuri turi teisę egzistuoti. Ir būdamas neįgalus asmuo gali būti laimingas, teikti džiaugsmo kitiems, turėti socialinę tapatybę.

 

• Gyvenimo namai (toliau - Namai) - tai maža bendruomenė, kurianti mylinčią ir struktūruotą priėmimo aplinką, padedanti asmenims kurti teigiamą savęs įvaizdį, gyvenimui teikianti svarbą ir viltį.

 

• Bendruomenė kuriama kartu su neįgaliais asmenimis. Asistentai ir asmenys su negalia bendradarbiauja priimant sprendimus, dalinasi atsakomybėmis kasdieniniame gyvenime, siekia kurti bendrystę, priimant kiekvieno skirtingumą. Neįgalus asmuo čia randa savo gyvenimo vietą, kur juo pasitikima, ir jis gali pasitikėti kitais.

 

• Namų asistentai padeda neįgaliems asmenims jų kasdieniniame gyvenime, siekdami ugdyti jų atsakomybę už savo kūną, drabužius, kambario švarą, valgio ruošą, aplinką. Kiekvienas asmuo, tiek neįgalus, tiek asistentas, turi jaustis atsakingas už vienas kitą.

 

• Nedidelės apimties namai yra integruoti į vietinę kaimo bendruomenę ir stengiasi kurti bičiuliškus kaimynystės ryšius.

 

• Namuose gyvena suaugę asmenys su proto negalia – vyrai ir moterys, kuriems svarbu lytiškumo savivoka, todėl siekiame kalbėtis, įvardinti savo poreikius ir ieškome priimtinų būdų juos atliepti.

 

• Neįgalus asmuo turi ypatingą pašaukimą ne tik išgyventi dvasinį gyvenimą, bet ir liudyti kitiems savo ryšį su Dievu.

 

• Namuose gyvenantys neįgalūs asmenys lanko Vilniaus miesto Dienos užimtumo centrus. Tai jiems teikia galimybę plėsti akiratį, kurti ryšius ne tik su bendruomenės nariais.

 

{fblike}