2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama


Arche IM NAUEN 

 


Tarptautinė Arkos Federacija

 


 

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa


Toronto Prisikėlimo parapijos tarybos Labdaros sekcija

Kanados Lietuvių Katalikų Centras
 
 

Gyvenimo namų asistentų ir darbuotojų mokymus remia 

Asociacija "Pagalba Tarptautinei Arkos Federacijai" (Association de soutien a l'Arche Internationale)

 


Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas"

 


 

2012m. "Betzatos bendruomenę" parėmė:

 Vaidotas Vaičaitis, Nerijus Kukuraitis, Stasys Gečys, Bertrand Aupecle, Angelė Ona Veikalaitė,  

Marija ir Vytautas Smitai, Daiva Kažemėkaitytė, Arūnas Adomėnas, Alina Kemežienė, Jean-Francois Mordant, Monika Giršaitė, Česlovas Maculevičius

 AČIŪ Jiems!

 

 


ŠIAIS METAIS "Betzatos bendruomenę" jau parėmė: Aušra Grigėnaitė, UAB "Lietpak"

 

AČIŪ!

 


 

DĖKOJAME mūsų nuolatiniams rėmėjams:
 

Nerijui Kukuraičiui

Gediminui Trakui

Vidutei Zubavičiūtei

Viktorijai Rameikienei

Monikai Kėžaitei-Jakniūnienei

Daivai Pagirytei

Rasa Remeikienė

Giedriui Šulniui

 

Ir įsipareigojusiems rėmėjams:

Dovilei Černiauskienei 

Daliui Vaclovui Ramanauskui 

Reginai Juodviršytei 

Nerijui Maračinskui 

ir dar keturiems asmenims